Przypomnienie o obowiązku Napisano dnia: 2021-09-11

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dotyczy ona wykorzystywanych źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklarację można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Poniżej zamieszczamy linki do formularzy:

Deklaracja A – budynki mieszkalne 

Deklaracja B – budynki niemieszkalne 

Jednak najszybszą i najwygodniejszą formą jej złożenia jest droga elektroniczna. Można to zrobić poprzez stronę https://zone.gunb.gov.pl/.

W przypadku istniejących budynków na wysłanie deklaracji jest 12 miesięcy od wejścia w życie tego obowiązku, czyli do 1 lipca 2022 r.

W przypadku nowych obiektów deklarację trzeba złożyć do 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania, które znajdują się w jego budynku. Dotyczy to również źródeł ciepła znajdujących się w budynkach rekreacyjnych i wykorzystywanych tylko sezonowo np. kóz.

Informacje o klasie kotłów węglowych znajdą Państwo na ich tabliczkach znamionowych lub w instrukcjach obsługi. Jeśli nie widnieją na nich informacje o zgodności z normą PN-EN 303-5:2012, to kocioł uznawany jest za bezklasowy.

Zwracamy uwagę, że złożenie ankiety inwentaryzacyjnej, którą dostarczaliśmy do Państwa wraz z decyzjami podatkowymi i zmianami opłat śmieciowych to nie to samo co złożeniem deklaracji do CEEB.

Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza. Dzięki niej możliwe będzie ukierunkowanie działań i efektywniejsza realizacja polityki niskoemisyjnej zarówno w samorządach, jak i organach administracji państwowej. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat CEEB można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

źródło strona Niepołomice

Sołtys Wiesław Garncarz