Obowiązkowe deklaracjeNapisano dnia: 2021-08-31

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszły  zycie przepisy zobowiązujące właścicieli i zarządcy budynków do składania deklaracji do Centralna Ewidencja Emisji Budynków.

W gminie Niepołomice zostały mieszkańcom w lutym i marcu 2021 r. przekazane deklaracje, które miały na celu stworzenie bazy jakimi paliwami są ogrzewane nasze domy. W między czasie weszły przepisy, które zobowiązują każdego właściciela budynku lub zarządcę do wypełnienia deklaracji, w której okreslamy jak  i czym ogrzewamy nasze budynki.  W związku z  tymi przepisami okazuje się, że deklaracje, które wypełnialiśmy przed 1 lipca 2021r. są nieważne i należy pobrać nowe deklaracje i złożyć je w urzędzie  gminy lub wypełnić je w ieternecie na odpowiedniej stronie. O tym jest informacja na stronie eNiepołomice.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy od wejścia w życie obowiązku, czyli do 1 lipca 2022 r. W przypadku nowych obiektów obowiązujący termin to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

sporz.  Sołtys 

Wiesław Garncarz

 

 

Proszę czytać poniżej.

Ponadto dle osób, które podtrzebują  informacji źródłowych odsyłam do strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Od 1 lipca 2021 wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB). Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, a obowiązek jej złożenia spoczywa na właścicielach oraz zarządcach tych budynków.

Najszybszą i najwygodniejszą formą jej złożenia będzie droga elektroniczna. Istnieje również możliwość złożenia dokumentu w formie papierowej w UMiG w Niepołomiach. Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy od wejścia w życie obowiązku, czyli do 1 lipca 2022 r. W przypadku nowych obiektów obowiązujący termin to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania, które znajdują się w jego budynku. Dotyczy to również źródeł ciepła znajdujących się w budynkach rekreacyjnych i wykorzystywanych tylko sezonowo np. kóz.

Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza. Baza będzie istotnym narzędziem, dzięki któremu możliwe będzie ukierunkowanie działań i efektywniejsza realizacja polityki niskoemisyjnej zarówno w samorządach, jak i organach administracji państwowej.

Złożenie ankiety inwentaryzacyjnej, które dostarczaliśmy do Państwa wraz z decyzjami podatkowymi i zmianami opłat śmieciowych nie jest tożsame ze złożeniem deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o klasie kotłów węglowych znajdą Państwo na ich tabliczkach znamionowych lub w instrukcjach obsługi. Jeśli nie widnieją na nich informacje o zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 kocioł uznawany jest za bezklasowy.

Regulacje dotyczące CEEB zdefiniowane zostały w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności budynków znajdą Państwo na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Deklaracja A – budynki mieszkalne 

Deklaracja B – budynki niemieszkalne 

Deklarację można także złożyć poprzez stronę https://zone.gunb.gov.pl/.