Co w tym roku ?Napisano dnia: 2021-08-28

Od marca 2021 roku brak odpowiedzi na pismo jakie złożyłem Burmistrzowi celem uzyskania infformacji o inwestycjach jakie planowane są w Woli Zabierzowkiej.

Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi na pismo jakie złożyłem dla informacji Burmistrza dnia 18 marca 2021r.  w Urzędzie.

W między czasie kontaktowali się ze mną pracownicy Urzędu, celem udzielenia kilku informacji do planowanych inwestycji w Woli Zabierzowskiej, a to:

- czy zakład energetyczny TAURON wykonywał jakieś prace w rejonie Domu Kultury, gdyż planowane jest modernizacja nawierzchni,

- przeprowadzenie wizji lokalnej dróg zakwalifikowanych do remontu (położenia nakładek asfaltowych  i  wymiany przepustów pod drogami gminnymi).

W trakcie rozmowy telefonicznej z p. kier. B.Kuklą okazało się, że projekt wymiany nawierzchni boiska na bezpieczną przy Domu Kultury nie przepadł lecz będzie realizowany w tym roku, ponadto zostanie wykonany plac zabaw na terenie szkoły dostępny dla wszystkich mieszkańców i w tym celu Rada Miejska podjęła uchwałę. Poinformowałem, że dla realizacji inwestycji w rejonie Domu Kultury w zeszłym roku zakład energetyczny na mój wniosek dokonała modernizacji sieci elektroenergetycznej w tym rejonie poprzez wymianę słupów i linek sieci na izolowane.

Co do dróg miałem spotkanie z pracownikami Referatu Drogowego, celem przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do końcowego etapu przetargu. Według przekazanych informacji przez p. T.Rogowicza wynika, ze zostało zakwalifikowanych kilka dróg do pierwszego (głównego) etapu i do etapu drugiego jeżeli starczy funduszy.

Do pierwszego etapu zostały zakwalifikowanego drogi o lokalnej nazwie: Kla i Skotnica (z wymianą uszkodzonych przepustów w rejonie posesji nr 28 i 418), Nizina , Lipowa, Dąbrowa , Klonowa, Woźnica(do posesji 362), Piechurki (od posesji 413 do 273 – a może nawet do nr 459),Środkowa. Do drugiego etapu została zakwalifikowana droga Brzozówka. Realizacja etapów w tym roku, bliższej daty brak.

Miejmy nadzieję, że zaplanowane inwestycje zostaną wykonane.

Sporz.

 

Sołtys Wiesław Garncarz