Czyste drogiNapisano dnia: 2012-09-29

Porządek na drogach publicznych zależy od nas samych.

Przypomina się, że zgodnie z prawem wykroczeń zanieczyszczanie drug publicznych jestr karalne.

 

Art. 91.

Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny

przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo

lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

 

W związku z powyższym apeluje się do wszystkich użytkowników dróg a w szczególności do rolników by po pracach polowych wyjeżdżając na drogę publiczną posprzątali po  sobie gdyż to jest ich obowiązkiem, dlatego należy ze sobą wozić miotłę i nieczystości z drogi po sobie posprzątać.