II zebranie Rady Sołrckiej w 2020 rNapisano dnia: 2020-07-01

W dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 19:00 w remizie OSP w Woli Zabierzowskiej rozpoczęło się 2 zerbanie w tym roku Rady Sołeckiej. 

Przebieg obrad:

1) Sprawozdanie sołtysa,

2) Ustalenie kolejności asfaltowania dróg w Woli Zabierzowskiej,

3) Dyskusja i wolne wnioski

4) zakończenie zebrania

 

Ad.1

Pomiędzy zebraniami sołtys sporządził pisama do:

-  Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyciącie spruchniałego drzewa i rozwiązanie problemu skrzyżowania  drogi wojewódzkiej z powiatową

- Komendanta Policji w Niepołomicach o tamowanie ruchu w rejonie drogi Kąt i nielegalnych wyścigów,

- Burmistrza Niepołomic o pilny remont w Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej ( pismo poniżej),

W związku z informacją przekazaną od Pana Burmistrza o przeznaczeniu funduszy na poprawą infrastruktury drogowej

Ad.2

 podczas tego punktu dyskutowano  o kolejności położenia nakładek asfaltowych