melioracja i wiaty przystankoweNapisano dnia: 2019-11-19

W dniu 19 listopada 2019 złożone zostały kolejne dwa pisma do Burmistrza.

Pierwsze dotyczy odtworzenia gminnych rowów melioracyjnych biegnących od Nowej Wsi w stronę Flagi i w stronę Chałupek o nr 3 i 4. Przedmiotowe rowy melioracyjne miały być w tym roku odtworzone, gdyż jak wynika z przekazu mieszkańców nie były konserwowane przez ponad 20 lat.

Drugim ważnym problem, który został podniesiony w piśmie to modernizacja wiat przystankowych, które w zeszłym roku miały być przeprowadzone. Jak widać do dnia dzisiejszego mieszkańcy korzystający z komunikacji zbiorowej muszą podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych oczekiwać na autobusy pod wiatami, które nie dają ochrony przed wiatrem, deszczem czy śniegiem.

sporz. sołtys

Wiesław Garncarz