ObwieszczenieNapisano dnia: 2019-11-18

Burmistrz zwołuje Zebrania Wiejskie

Obwieszczenie Burmistrza i zwołaniu Zebrania Wiejskiego w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

W Woli Zabierzowskiej termin Zebrania Wiejskiego został wyznaczony na niedzielę dnia

8 grudnia 2019 r.  o godz. 16:30,

w  Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej.

 

Poniżej Obwieszczenie

sporz. sołtys

Wiesłąw Garncarz